ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΟ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Σχολή Πνευματικής Ανάπτυξης της κ. Κί
Τατιάνα Κί

- Μέλος του Επαγγελματικού Ιατρικού Οργανισμού των Ρώσων Λαϊκών Θεραπευτών (Healers)
- Δόκτωρ της Ρωσικής Ακαδημίας Φυσικών Επιστημών (ΡΑΕΝ)
- Progressor Κοσμικής Ενέργειας - Healer
- Ψυχολόγος
- Exorcist
- Ιδρύτρια της Διεθνούς Ακαδημίας Ενεργο-Πληροφοριακών Επιστημών
Διευθύντρια της Σχολής Πνευματικής Ανάπτυξης ΚΙ
Η Σχολή ΚΙ τιμήθηκε με το Ρωσικό Εθνικό Βραβείο «Golden Aquarius»
Έτσι επιστημονική εφαρμογή της κοσμοενέργειας είναι:


1. Μία κοσμοθεωρία, στη βάση της οποίας βρίσκεται αρχή της ένωσης και της αδιαίρεσίας του Ανθρώπου, της Φύσης και του Σύμπαντος, η πρωταρχική ουσία των οποίων είναι ενέργεια τόσο κατώτερη, όσο και ανώτερη. Ο άνθρωπος, όπως και όλο τον Κόσμο «εξύφανε» απ’αυτά τα δύο είδη της ενέργειας.


2. Μία επίστημη, που ερευνά όλη τη πολυμορφία της αλληλεπίδρασης όλου του όντος επάνω στη Γή με τα φαινόμενα, τα οποία γίνονται στον απέραντο Σύμπαν.


3. Ένας τομέας που χρησιμοποιεί κατακτήσεις της κοσμοενεργητικής σαν μία κοσμοθεωρία και επίστημη, κι’ έχει ευγενικό σκοπό να εξυγιάσει τον άνθρωπο πνευματικά, ηθικά και σωματικά. Μαζι μ’ αυτό η θεμελιώδης αρχή της είναι η πνευματική ενέργεια η οποία ζωντανεύει και γεμίζει δύναμη την φυσική υφή της ύλης σ’ όλα τα είδη της.


4. Μια θεραπευτική εξάσκηση που βασίζεται στην χρήση της επίδρασης των ενέργο-πληροφοριακών ροών επάνω στα ενεργειακά κέντρα του ανθρώπου, στα λεπτά σώματά του με τον σκοπό να δυναμώνει ενεργειακό δυναμικό του και ως αποτέλεσμα – να εξυγιάσει τον οργανισμό του συνολικά. Κοσμοενεργητική σαν μέθοδο θεράπευσης χρησιμοποιείται μόνο ύπο τον όρο Μύησης που θα λάβει ο υποψήφιος κοσμοενεργέτης απ’τον Δάσκαλό του, ο οποίος είχε φθάσει ανώτερο επίπεδο της καθαρότητας της συνείδησής του.


5. Η μετάδοση της μεθόδου αυτής δια μέσου Μύησης συντελεί στην πιό γρήγορη εξέλιξη της συνείδησης. Αυτή η διαδικασία συνπεριλαμβάνει: την ένωση με την Φύση, την συνειδητοποίηση των φαινόμενων, τόσο εξωτερικά όσο κι εσωτερικά, την εκδήλωση της δημιουργηκής δράσης, την ανάπτυξη των υπερφυσικών ικανοτήτων (η διόραση κ.α.), την φρόνιμη χρήση της ψυχικής ενέργειας του.Η ύφη της επιστημονικής εφαρμογής της κοσμοενεργητικής


Η επιστημονική εφαρμογή της κοσμοενεργητικής σαν μία μέθοδο ενέργο-πληροφοριακής επιρροής στα ψυχικά πεδία του ανθρώπου αποτελείται από μερικά στοιχεία.


Ι. Είναι θεωρεία, η οποία συμπεριλαμβάνει: την εσωτερική εικόνα της δομής των Κόσμων, τις δοξασίες της εξέλιξης του ανθρώπου, τις αντιλήψεις για τον άνθρωπο σαν βιοενεργητική ουσία, τις δοξασίες της υφής των ψυχικών οργάνων, τις αντιλήψεις για το σύστημα των ενέργο-πληροφοριακών επιδράσεων, την διάγνωση μέσω της αύρας.


ΙΙ. Είναι πρακτική, η οποία συμπεριλαμβάνει τη Μύηση, την προσωπική θεραπεία, την επίβλεψη (κατά βούληση).


1. Οι Μύησεις εκτελούνται:

- στα κανάλια του Βουδικού μπλόκ,
- στα κανάλια του Μαγικού μπλόκ,
- στους Μάστορες,
- στους Μάγιστρους,
- στους Προγρέσσορους,
- στον Ζωροαστρισμό του Εγκρέγορ.

2. Η προσωπική θεραπεία υπονοεί:

- την αυτοτελή εξάσκηση
- την θεραπεία που την κάνει άλλος κοσμοενεργέτης.

3. Η επίβλεψη πραγματοποιείται σαν γνωμοδότηση εξετάζοντας κλινικές περιπτώσεις απ’την πρακτική του με τους αθσενείς. Συστήνεται στους εξασκημένους κοσμοενεργέτες, που την κάνουν κατά βούληση.

ΙΙΙ. Η τεχνική συμπεριλαμβάνει: τους τρόπους θεραπείας, τις μεθόδους της τεχνικής εργασίας.


1. Οι τρόποι της θεραπείας είναι:

- επαγγελματική θαραπεία με επαφή,
- επαγγελματική θαραπεία χωρίς επαφή,
- η θεραπεία κατά το σύντομο σχήμα
- η χρήση στη καθημερινη ζωή
- η αναζωογόνηση
- γρήγορη ανακούφηση από τον πόνου
- η εξάσκηση κατά το φάντασμα
- προσωπική θεραπεία.


2. Οι μέθοδοι της τεχνικής εργασίας είναι:

-ο συνδιασμός των ενέργο-πληροφοριακών ροών ΕΠΡ (κανάλιων).


ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΟ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σχολή Πνευματικής Ανάπτυξης της κ. Κί
Μόσχα
Ρωσσία
Tel. +74955069315
http://cosmoki.ru
E-mail: ki@bk.ru

    Аfina ( Greece) +306932232630,  +30 6975 736 220 Valentina Shpak


We will consider all serious requests for outside lectures and seminars.

Rambler's Top100 Rambler's Top100